Σχετικά με εμάς

Η Μέθοδος για την Αυτοβοήθεια και την Αυτοβελτίωση, που ονομάζεται Δύναμη της Διανοίας, είναι μια πρωτότυπη μέθοδος, την οποία μπορεί κάποιος  να εισαγάγει και να εφαρμόσει μέσα στις συνήθεις συνθήκες της καθημερινής του ζωής.

Η Μέθοδος εφαρμόζεται με την ανάγνωση Βιβλίων-Διαύλων, τα οποία διατίθενται όλα στο site www.kinoniagnosis.com και επιδιώκει να ενεργοποιήσει τον Εαυτό του ανθρώπου και τις πνευματικές του δυνάμεις.

Το Blog της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ ονομάζεται Δύναμη της Διανοίας, γιατί δημοσιεύονται άρθρα και διεξάγεται διάλογος που αναφέρεται στην εφαρμογή της Μεθόδου σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής των ανθρώπων.