Ο Δρόμος προς την κατάκτηση του Ονείρου μας

Ο δρόμος αυτός είναι αυστηρά προσωπικός και μόνο ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο μπορεί να μας βοηθήσει να τον βρούμε

Course Information

Categories:

Course Instructor

Παναγιώτης Αναστασάκος Παναγιώτης Αναστασάκος Author

Επί πληρωμή.

37,00

Με την πληρωμή των 30 €, πλέον ΦΠΑ 24%, αποστέλλεται δωρεάν το βιβλίο
“Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ”
σε έντυπη μορφή και σε μορφή e-book.

 

Πληροφορίες για το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο 1

1ος Κύκλος Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου 1

2ος Κύκλος Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου 1

3ος Κύκλος Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου 1