ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΟΥ, ΓΙΑΤΙ ΕΤΣΙ ΚΤΙΖΩ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

Course Information

Course Instructor

Παναγιώτης Αναστασάκος Παναγιώτης Αναστασάκος Author

Επί πληρωμή.

31,00

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 25 €, πλέον ΦΠΑ 24%.
Αφού καταβληθεί,
σας απο
στέλλεται δωρεάν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο από τα 6 του σεμιναρίου,
που εσείς θα διαλέξετε και θα μας ενημερώσετε για την επιλογή σας.

Πληροφορίες για το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο 2

1ος Κύκλος Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου 2

2ος Κύκλος Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου 2