ΔΙΑΒΑΖΩ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ-ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΑΝΑΓΚΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΜΟΥ

 Ο δρόμος αυτός είναι αυστηρά προσωπικός και μόνο ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο μπορεί να μας βοηθήσει να τον βρούμε

Course Information

Course Instructor

Παναγιώτης Αναστασάκος Παναγιώτης Αναστασάκος Author

Επί πληρωμή.

20,00

Με την πληρωμή των 20 €, πλέον ΦΠΑ 24%, αποστέλλεται δωρεάν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο
από τις 4 Συλλογές του σεμιναρίου, που εσείς θα διαλέξετε και θα μας ενημερώσετε για την επιλογή σας.

Πληροφορίες για το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο 3

1ος Κύκλος Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου 3