Author: Παναγιώτης Αναστασάκος

Εκ των πραγμάτων, δεν μας έχει μείνει καμία άλλη διέξοδος. Ας συμφωνήσουμε επομένως όλοι το αυτονόητο.  Να κάνουμε ένα Ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Εκ των πραγμάτων, δεν μας έχει μείνει καμία άλλη διέξοδος. Ας συμφωνήσουμε επομένως όλοι το αυτονόητο. Να κάνουμε ένα Ελληνικό πρόγραμμα ανάπτυξης.

Όταν ζεις σε μία εποχή, δεν αντιλαμβάνεσαι με σαφήνεια τα πραγματικά χαρακτηριστικά της και αυτό οφείλεται αποκλειστικά σε ψυχικούς λόγους. Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση εντύπων βιβλίων της  Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ

Έκδοση εντύπων βιβλίων της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ

Τα Βιβλία-Δίαυλοι προέρχονται όλα από Στοχασμό και έχει το κάθε ένα από αυτά τις ξεχωριστές ιδιότητές του. Διαβάστε περισσότερα

Η Μέθοδος σημαίνει Αλλαγή

Η Μέθοδος σημαίνει Αλλαγή

Ο άνθρωπος χρειάζεται παιδεία, υγεία, εργασία, περίθαλψη, ασφάλεια, πολιτισμό και η κοινωνία μας έχει θεσμούς και μηχανισμούς για να του τα παρέχει. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι διαθέτουν όλες τις μορφές οργάνωσης για να διεκδικούν την αναβάθμιση και βελτίωση της παροχής των αγαθών αυτών και έτσι η ζωή τους να γίνεται καλύτερη.

Αυτό όμως φτάνει; Δυστυχώς όχι πια. Διαβάστε περισσότερα

Για τους Ελληνόφωνους σε όλο τον κόσμο

Για τους Ελληνόφωνους σε όλο τον κόσμο

Ένα εντελώς νέο προϊόν προσφέρεται από την Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ στους Ελληνόφωνους όλου του κόσμου.

«Η Μέθοδος Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης» που αποτελείται από εκδόσεις της εταιρείας. Διαβάστε περισσότερα

Ίσως τώρα να υπάρχει ξανά ένα άνοιγμα για να βρούμε την σύνδεσή μας με τις πρωτογενείς δυνάμεις της Αγάπης.

Ίσως τώρα να υπάρχει ξανά ένα άνοιγμα για να βρούμε την σύνδεσή μας με τις πρωτογενείς δυνάμεις της Αγάπης.

Περιμένουμε να κυριαρχήσει στον κόσμο η αγάπη για τη δημιουργία. Διαβάστε περισσότερα

Ζούμε σήμερα σε μια επάνοδο του χρόνου που θα φέρει μπροστά μας νέες ανακαλύψεις

Ζούμε σήμερα σε μια επάνοδο του χρόνου που θα φέρει μπροστά μας νέες ανακαλύψεις

Η σφαίρα είναι το τέλειο ουράνιο σχήμα, ίσως γιατί περικλείει τα πάντα, ίσως γιατί ό,τι κινείται στο σύμπαν τείνει να πάρει το σχήμα της σφαίρας, ίσως τελικά γιατί υπάρχει και ως εκ τούτου είναι αυτονοήτως το τέλειο ουράνιο σχήμα. Διαβάστε περισσότερα

Ζούμε σήμερα σε μια επάνοδο του χρόνου που θα φέρει μπροστά μας νέες ανακαλύψεις

Ζούμε σήμερα σε μια επάνοδο του χρόνου που θα φέρει μπροστά μας νέες ανακαλύψεις

Δεν θα έπρεπε να μας προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι οι Έλληνες τότε, πριν 2500 χρόνια κατόρθωσαν με την σκέψη τους να κατανοήσουν την δομή του σύμπαντος, τις κινήσεις των άστρων, την φύση των ουράνιων διεργασιών και τις κινήσεις των πλανητών, με τέτοιο ουσιώδη και αποκαλυπτικό τρόπο ώστε να ενσωματώσουν τις γνώσεις τους στην καθημερινή τους σκέψη με στόχο πάντα να βελτιώσουν την ζωή του ανθρώπου. Διαβάστε περισσότερα

Όπου υπάρχει Λόγος, υπάρχει και Θεός

Όπου υπάρχει Λόγος, υπάρχει και Θεός

Ο Άνθρωπος είναι Έλλογος.

Οι έλλογοι είναι και ενορατικοί, σε τέτοιο βαθμό ώστε να γνωρίζουν ποιο μέλλον τους περιμένει, γιατί ο λόγος δεν είναι αυτό που οι σύγχρονοι Έλληνες εκλαμβάνουμε ως λόγια, που ο καθένας μπορεί να πει και ο καθένας μπορεί να διακινήσει. Ο Λόγος κατά τους Έλληνες είναι η ισχυρά έκφραση της διανοίας τους, το ειδοποιό χαρακτηριστικό της ατομικής της εκδήλωσης και η ομόθυμη εκφορά της συλλογικής της πράξης. Πράγμα που σημαίνει σε σύγχρονα Ελληνικά ότι εφόσον υπάρχει ο Λόγος, τότε σίγουρα υπάρχει και ο Θεός, γιατί ο Άνθρωπος μόνος του, δεν μπορεί να παράξει Λόγο. Διαβάστε περισσότερα

Το όπλο και η μέθοδος για να βγει ο άνθρωπος από την αποχαυνωτική του αδράνεια

Το όπλο και η μέθοδος για να βγει ο άνθρωπος από την αποχαυνωτική του αδράνεια

Όταν κοιτάμε τον άνθρωπο, δύσκολα μπορούμε να διακρίνουμε τις ενδόμυχες αρετές του, όπως είναι η φαντασία, η ενόραση, ο ενορατικός στοχασμός και άλλα πολλά, που τον βοηθούν πάντα να κτίζει νέες κοινωνίες, για να αντιμετωπίσει την σήψη των παλαιών. Και δεν τις διακρίνουμε, γιατί αυτές εμφανίζονται όταν ο άνθρωπος συνδιαλέγεται με τον εαυτό του, είτε στην διάρκεια των ονείρων, είτε στην διάρκεια στιγμών ανάτασης και επίγειας έμπνευσης, τότε που ο κόσμος είναι ωραίος και ο άνθρωπος ιδανικός. Διαβάστε περισσότερα

Ευτυχώς που υπάρχει η διάνοια και «λογικεύει» την ψυχή

Ευτυχώς που υπάρχει η διάνοια και «λογικεύει» την ψυχή

Στην σημερινή εποχή που κατά κανόνα είναι υλιστική, δημιουργείται ένα μεγάλο κενό. Από την μία έχουμε την αυθόρμητη και ακατανίκητη τάση του ανθρώπου να επικοινωνήσει με την διάνοιά του, την αυθύπαρκτη και ουσιαστική διάνοια που διαθέτει εδώ στη γη και δια αυτής να μεταφερθεί στους χώρους της συλλογικής διανοίας, όπου η αγάπη, η γαλήνη και η ηρεμία επικρατούν, όπου η συνύπαρξη είναι αυτονόητη και η δημιουργία κοινό αίτημα του συνόλου. Από την άλλη έχουμε όλους τους περισπασμούς που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος από τον καθημερινό του αγώνα για την επιβίωση, ένα αγώνα άδικο, σκληρό και καταστροφικό για την αληθινή του φύση, αυτήν που επιδιώκει την αγάπη και την αρμονία. Διαβάστε περισσότερα