Πως θα ωφεληθώ από τη συμμετοχή μου σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο είναι μια μορφή συνεργασίας του ανθρώπου με τις πνευματικές δυνάμεις, στις οποίες έχει πρόσβαση και στις οποίες απευθύνεται, για να τους ζητήσει βοήθεια, υποστήριξη και προστασία στην καθημερινή του ζωή.
Να τους ζητήσει να ξαναβρεί το χαμόγελό του και να μπορεί πάλι να ονειρεύεται.

Με τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια ανοίγονται νέοι δρόμοι και βελτιώνονται σημαντικά η δύναμη της σκέψης μας και η αποτελεσματικότητα της δράσης μας.

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο αρκεί να ξεκινήσει. Μετά δεν τελειώνει ποτέ. Δημιουργεί μια μόνιμη υποδομή επικοινωνίας, διαλόγου και παραγωγής γνώσης η οποία μπορεί  να πάρει όλες τις μορφές που προσφέρει το internet και να δημιουργήσει μία κοινωνία ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα, ανησυχίες και προοπτικές.

Όταν κάποιος συμμετάσχει σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο θα διαπιστώσει ότι δεν θα είναι ποτέ πια μόνος.

Κίνημα «Πολεμάω την κατάθλιψη, τη μάστιγα του αιώνα».
Σήμερα Ελληνικό, αύριο παγκόσμιο.


Εξαιτίας της κατάθλιψης, έχουμε πάψει να κινητοποιούμαστε από μεγάλα οράματα, έχουμε πάψει να ονειρευόμαστε πέρα από την αναγκαιότητα της καθημερινής επιβίωσης και έτσι είναι σαν να έχουμε αποδεχθεί ότι δεν μας αξίζει μία καλύτερη ζωή.

Η πορεία της ανόδου, της προόδου και της ανθρωπιάς είναι μονόδρομος, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου να συμβαίνει. Όταν παρεκκλίνουμε, απογοητευόμαστε ή εγκαταλείπουμε, ηττάται ο άνθρωπος και η κοινωνία του.

Πρέπει να αντιδράσουμε συνολικά. Και να κινηθούμε αμέσως. Γιατί είναι τέτοια η φύση της κατάθλιψης, που μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπορεί να γιγαντωθεί και να δημιουργήσει ανεπίστρεπτες καταστάσεις.

Το πιο σοβαρό έργο για έναν άνθρωπο είναι να σώσει τη ζωή του. Ο καθένας μας, σε αγαστή συνεργασία με τον πνευματικό του εαυτό, ακολουθεί το δικό του δρόμο. Χρειάζεται όμως την υποστήριξη μιας κοινωνίας, όπως ακριβώς η Κοινωνία της Γνώσης. που τον καταλαβαίνει και δεν τον απομονώνει,

Ή είσαι μαζί με το πνεύμα και τον εαυτό ή όχι. Και το ένα και το άλλο δε γίνεται. Ο πόλεμος εναντίον της κατάθλιψης απαιτεί απόλυτη συνέπεια στους στόχους και στον τρόπο εργασίας, τόσο από τον κάθε άνθρωπο χωριστά, όσο και από το περιβάλλον του.

Η κοινωνία μας ενώ στα λόγια υποστηρίζει, στην πράξη εχθρεύεται την καινοτομία. Οι περισσότερες πόρτες, όταν χρειάζεται να ανοίξουν, παραμένουν κλειστές. Υπερβαίνουμε τα εμπόδια, εισάγοντας στη ζωή μας και κυρίως στην εργασία μας, την ευεργετική επίδραση από το διάβασμα ενός Βιβλίου-Δίαυλου ή την συμμετοχή σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο.

Theme by Anders Norén