Πως θα ωφεληθώ από τη συμμετοχή μου σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο είναι μια μορφή συνεργασίας του ανθρώπου με τις πνευματικές δυνάμεις, στις οποίες έχει πρόσβαση και στις οποίες απευθύνεται, για να τους ζητήσει βοήθεια, υποστήριξη και προστασία στην καθημερινή του ζωή.
Να τους ζητήσει να ξαναβρεί το χαμόγελό του και να μπορεί πάλι να ονειρεύεται.

Με τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια ανοίγονται νέοι δρόμοι και βελτιώνονται σημαντικά η δύναμη της σκέψης μας και η αποτελεσματικότητα της δράσης μας.

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο αρκεί να ξεκινήσει. Μετά δεν τελειώνει ποτέ. Δημιουργεί μια μόνιμη υποδομή επικοινωνίας, διαλόγου και παραγωγής γνώσης η οποία μπορεί  να πάρει όλες τις μορφές που προσφέρει το internet και να δημιουργήσει μία κοινωνία ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα, ανησυχίες και προοπτικές.

Όταν κάποιος συμμετάσχει σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο θα διαπιστώσει ότι δεν θα είναι ποτέ πια μόνος.

Theme by Anders Norén