Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου

Σήμερα το κύριο αίτημα στην αγορά εργασίας παύει να είναι η συνεχής εξειδίκευση της γνώσης (δεν αναζητείται ο πιο εξειδικευμένος), και μετασχηματίζεται στην αναζήτηση ανθρώπων με ικανότητα σκέψης και δημιουργικής σύγκλισης των διαφορετικών γνώσεων και εμπειριών που είχαν στην διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Η οπτική γίνεται ανθρωποκεντρική.

Το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ανθρωποκεντρικών Σεμιναρίων, που έχει μια συνθετική περιγραφή του ανθρώπου, όπως αναδεικνύεται μέσα από την παρακολούθηση ανθρωποκεντρικών σεμιναρίων, αποκτά μεγαλύτερη σημασία και σπουδαιότητα στην αγορά εργασίας.

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ είναι ο μόνος αρμόδιος Οργανισμός να υπογράψει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης γιατί είναι η μόνη που εκδίδει τα Βιβλία-Διαύλους, που υποστηρίζει την Μέθοδο Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης και οργανώνει τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια.

Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν βραχυχρόνια προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και οι οποίοι θα είναι οι μελλοντικοί εισηγητές των Ανθρωποκεντρικών Σεμιναρίων. Οι διαδικασίες επιλογής και κατάρτισης θα γίνουν προφανώς με ευθύνη της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ και όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάρει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από ένα τουλάχιστον Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο.

Theme by Anders Norén