Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ ΛΟΓΟΣ
αξιοποιεί τη Μέθοδο
ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

 

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ είναι:

  1. Ο Εκδοτικός Οίκος, που εκδίδει τα βιβλία της Μεθόδου.
  2. Το Ηλεκτρονικό Βιβλιοπωλείο που πωλεί τα βιβλία της Μεθόδου, τα οποία είναι σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (e-books), στην διεύθυνση www.kinoniagnosis.com.
  3. Εταιρεία στην διεύθυνση www.dynamidianoias.com.
    Α. Για την οργάνωση και διεξαγωγή βραχυχρόνιων σεμιναρίων Αυτοβοήθειας.
    Β. Για την οργάνωση των Μαθημάτων Υγείας – Ευημερίας για Αυτοβελτίωση, μέσα από Εργαστήρια Διανοίας.
    Γ. Για την οργάνωση Εργαστηρίων Αυτογνωσίας.

Theme by Anders Norén